ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ*

ยินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลโครงการและบริการของบริษัทฯ หรือ
สามารถดูรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่ Privacy Policy

ท่านได้ยอมรับ ข้อตกลง เงื่อนไขและนโยบาย ความเป็นส่วนตัวในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ
และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ

เจ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000579 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 กรรมการผู้จัดการ : นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ทุนจดทะเบียน : 10,714,426,091 บาท (ทุนชำระแล้ว : 10,714,381,645 บาท) โครงการ คาซ่า วิลล์ ปิ่นเกล้า – วงแหวน ที่ตั้งโครงการ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 106/2561 โฉนดเลขที่ 9127 เนื้อที่นำมาจัดสรร 38-2-69 ไร่ ทรัพย์สินส่วนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ จำนวน 6 แปลง คิดเป็นพื้นที่โดยประมาณ 13-0-50.3 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน เริ่มก่อสร้าง ธันวาคม 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2564 สโมสรและสระว่ายน้ำเป็นบริการสาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ซื้อได้ภายใน 30 วัน หลังจากผู้ซื้อชำระราคาครบถ้วนแล้ว *หมายเหตุ ราคาและโปรโมชั่น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สนง.ขายโครงการ